• W kościele

  • Jubileusz 95–lecia OSP w Wyśmierzycach

  • Podczas uroczystości w rocznicę Powstania Warszawskiego 6. Ośrodka Goszczyn obwodu Głuszec Grójec

  • Wizyta młodzieży w Sejmie

Brońmy Polskich Lasów i Polskiej Ziemi

Polskie Lasy , a pod lasami Polska ziemia znów zagrożone .
Koalicja Po i partii która nazywa się aktualnie PSL dokonuje skoku  na kasę Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. W dniu 24 stycznia 2014 roku Posłowie PO i PSL dokonali niebywałego wyczynu . W ciągu 26 godzin uchwalili ustawę. Przeprowadzili w Sejmie trzy czytania   rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach i tym samym dokonali zaboru środków finansowych w dużej kwocie samodzielnemu podmiotowi gospodarczemu jakim jest PGL Lasy Państwowe.
Zmusza się to przedsiębiorstwo ,do nadzwyczajnych  danin które można porównać tylko z haraczem. Dzieje się to w okolicznościach  kiedy Lasy Państwowe wywiązują  się wzorowo ze swych obowiązków przewidzianych prawem i płaci wszelkie podatki.
Lasy Państwowe zostały zobowiązane mając już opracowane  plany gospodarcze i finansowe , do zmiany tych planów  pomimo ze rok gospodarczy  2014 już się rozpoczął . W 2014 roku samodzielne przedsiębiorstwo zostaje postawione pod ścianą i ma oddać do budżetu państwa 800 milionów złotych ze swoich przychodów, a tym samym na taka kwotę zmniejszyć wydatki i zaniechać wielu koniecznych działań gospodarczych i rozwojowych . W roku 2015 Lasy Państwowe muszą także odprowadzić do budżetu państwa kolejne 800 milionów złotych, a od 2016 roku zmuszone są do odprowadzenia 2% od przychodów ze sprzedaży drewna , a to przecież nic innego jak podatek obrotowy o niespotykanej w Polsce wysokości.
Rodzi się tu pytanie dlaczego tylko gospodarstwo narodowe jakim jest PGL Lasy Państwowe, które dobrze służy Polskiemu społeczeństwu, zostało tak potraktowane zarówno przez rząd Donalda Tuska i Janusza Piechocińskiego, a także przez posłów PO i PSL . Dlaczego  wszelkie próby obłożenia podatkiem obrotowym podmiotów zagranicznych np sieci handlowych działających na terenie Polski są skrzętnie utrącane  przez koalicję rządzącą PO PSL?. Cała operacja nałożenia daniny- haraczu  odbyła się bez żadnych konsultacji przewidzianym prawem i w zatrważającym niezrozumiałym tempie.
Rząd Donalda Tuska i koalicja PO-PSL dokonując zaboru środków finansowych z Lasów Państwowych , niszcząc to przedsiębiorstwo, powodując  jego niewydolność twierdzi ,że dokonuje wielkiego dobra bo zabrane pieniądze przeznaczy na budowę i remonty dróg lokalnych.
Czy samorządy lokalne powinny skorzystać z takiego dobra? Czy nie zostaną wmieszane w proces niszczenia Państwowego  Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe?
Opisane wyżej metody działania rządu Donalda Tuska i Janusza Piechocińskiego a także koalicji rządzącej PO-PSL nie mają nic wspólnego z funkcjonowaniem demokratycznego Państwa.
Analogiczne działania niszczenia gospodarstw, chodziło wtedy o gospodarstwa rodzinne chłopskie  miały miejsce w czasach reżimu komunistycznego  za czasów Bolesława Bieruta.
Wtedy tez  nie pytając nikogo nałożono obowiązkowe dostawy polegające na dostarczaniu  do państwa przez gospodarstwa rodzinne chłopskie potrzebnych im   na  utrzymanie i funkcjonowanie gospodarstw rolnych wyprodukowanych płodów rolnych. Miało to miejsce w 1952 roku kiedy właśnie  w podobnych okolicznościach uchwalono stosowną ustawę .
Wtedy Polską rządziła koalicja PZPR-ZSL-SD. Niszczenie gospodarstw rodzinnych tez miało się przyczynić według ówczesnych rządzących do powstania wielkiego dobra. Dzisiaj wiemy, że gospodarstwa rodzinne chłopskie obciążone ponad siły upadały, a ziemie zabierano do PGR-ów.
Patrząc na ostatnie dokonania rządu Donalda Tuska w opisanych sprawach Lasów Państwowych nie możemy zapominać, ze od maja 2016 roku w Polsce będzie obowiązywał wolny obrót ziemią rolną i leśną dla kupców z całego świata. Czy w świetle powyższych faktów, wiedząc że lasy państwowe to 7,5 miliona hektarów ziemi, możemy być spokojni o 1/4 terytorium Polski?.

Zbierajmy podpisy i domagajmy się aby w sprawach Polskich Lasów i Polskiej Ziemi odbyło się referendum.
Poseł na Sejm RP
Dariusz Bąk

Copyright 2019 Dariusz Bąk - wszystkie prawa zastrzeżone.