• W kościele

  • Jubileusz 95–lecia OSP w Wyśmierzycach

  • Podczas uroczystości w rocznicę Powstania Warszawskiego 6. Ośrodka Goszczyn obwodu Głuszec Grójec

  • Wizyta młodzieży w Sejmie

Spotkanie opłatkowe NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych Ziemia Radomska

13 stycznia 2019 r. w Radomiu odbyły się obchody 37. rocznicy rejestracji NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. 

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w kościele pw. św. Jana (fara) odprawioną przez JE ks. bpa Henryka Tomasika, Ordynariusza Diecezji Radomskiej. Po nabożeństwie, w siedzibie NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska przy ul. Traugutta 52, odbyło się spotkanie rocznicowo-opłatkowe. W uroczystościach brał udział m.in. Poseł na Sejm RP Dariusz Bąk.

Źródło: http://www.solidarnosc.radom.net

Copyright 2019 Dariusz Bąk - wszystkie prawa zastrzeżone.