• W kościele

  • Jubileusz 95–lecia OSP w Wyśmierzycach

  • Podczas uroczystości w rocznicę Powstania Warszawskiego 6. Ośrodka Goszczyn obwodu Głuszec Grójec

  • Wizyta młodzieży w Sejmie

Spotkanie opłatkowe w Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska

18 grudnia 2018 r. w siedzibie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska odbyło się tradycyjne związkowe spotkanie opłatkowe z udziałem zaproszonych gości.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. –  JE ks. bp. Henryka Tomasika, Ordynariusza Diecezji Radomskiej, wicemarszałka Senatu RP Adama Bielana, posłów Sejmu RP – Andrzeja Kosztowniaka, Dariusza Bąka, Leszka Ruszczyka, starosty powiatu radomskiego Waldemara Trelki, dyrektor radomskiego Sanepidu Lucyny Wiśniewskiej, prezesa Stowarzyszenia Radomski Czerwiec 76 Stanisława Kowalskiego, przedstawicieli samorządów lokalnych i organizacji społecznych – oraz licznych członków i sympatyków naszego Związku.

Źródło: http://www.solidarnosc.radom.net

Copyright 2019 Dariusz Bąk - wszystkie prawa zastrzeżone.