• W kościele

  • Jubileusz 95–lecia OSP w Wyśmierzycach

  • Podczas uroczystości w rocznicę Powstania Warszawskiego 6. Ośrodka Goszczyn obwodu Głuszec Grójec

  • Wizyta młodzieży w Sejmie

LEŚNICY RADOMSCY ŚWIĘTUJĄ NIEPODLEGŁĄ

6 listopada w Radomiu odbyła się uroczystość jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz Regionalne Dni Lasu. Było to jedno z wielu wydarzeń organizowanych przez leśników regionu dla upamiętnienia tej ważnej, także dla leśników rocznicy.

W ramach uroczystości odbyła się Msza św. w kościele pw. Świętej Rodziny w Radomiu celebrowana przez ks. bp Piotra Turzyńskiego.

Po Mszy św. uczestnicy przemaszerowali pod siedzibę radomskich leśników, gdzie złożyli kwiaty pod miejscem pamięci narodowej przy budynku dyrekcji. Następnie miała miejsce konferencja w sali koncertowej im. Krzysztofa Pendereckiego Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu, która rozpoczęła się od występu uczniów szkoły o charakterze patriotycznym. Następnie Andrzej Matysiak, dyrektor RDLP podsumował działania leśników regionu w 100-leciu odzyskania niepodległości.

Po wystąpieniu dyrektora goście obejrzeli również film obrazujący najważniejsze wydarzenia związane ze 100-leciem.

Zasłużonym dla leśnictwa wręczono odznaczenia i wyróżnienia. Brązowym Krzyżem Zasługi uhonorowani zostali Lidia Zaczyńska, starszy specjalista Służby Leśnej i Artur Mazur, zastępca nadleśniczego z Nadleśnictwa Kozienice, a Medalem Złotym za Długoletnią Służbę odebrał Witold Wałek z Nadleśnictwa Zagnańsk. Odznaką „Za zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” uhonorowany został: Piotr Kacprzak, zastępca dyrektora RDLP w Radomiu. Dyrektor RDLP w Radomiu w dowód uznania za szczególne zasługi dla leśnictwa i gospodarki leśnej uhonorował „Kordelasem Leśnika Polskiego”: ks. Roberta Kuropieskę, duszpasterza leśników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, Adama Podsiadło, nadleśniczego Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski, Krzysztofowa Kwiatkowskiego, inżyniera nadzoru w Nadleśnictwie Radom, Janusza Chłopka, starszego specjalistę Służby Leśnej w Nadleśnictwie Zagnańsk, Zbigniewa Litwina, komendanta Posterunku Straży Leśnej w Nadleśnictwie Włoszczowa, Włodzimierza Kowalczyka, specjalistę Służby Leśnej w Nadleśnictwie Włoszczowa, Piotra Maja, leśniczego leśnictwa Przyborów w Nadleśnictwie Ostrowiec Świętokrzyski, Tomasza Lenarta, leśniczego leśnictwa Jeleniec w Nadleśnictwie Ostrowiec Świętokrzyski, Józefa Miękusa, leśniczego Leśnictwa Jaśce w Nadleśnictwie Kozienice, Jerzego Górskiego, leśniczego leśnictwa Borowiec w Nadleśnictwie Grójec, Zbigniewa Harabina, leśniczego leśnictwa Radomice w Nadleśnictwie Daleszyce, Jana Radkiewicza, leśniczego leśnictwa Teresów w Nadleśnictwie Pińczów oraz Roberta Badełka, podleśniczego leśnictwa Rajec w Nadleśnictwie Radom. W imieniu odznaczonych wystąpiła Lidia Zaczyńska, z Nadleśnictwa Kozienice.

Wstępujący do Służby Leśnej złożyli uroczyste ślubowanie. Podczas konferencji wystąpił prof. dr. hab. Marek Wierzbicki z Instytutu Pamięci Narodowej, opowiedział o Ojcach Niepodległości. Zaprezentowana została także publikacja RDLP w Radomiu pt. „Lasy i leśnicy radomskiej dyrekcji Lasów Państwowych przez 100 lat niepodległości. Księga walki, pracy i pamięci. Wydanie okolicznościowe”autorstwa Piotra Kacprzaka z RDLP w Radomiu oraz dr Krzysztofa Busse z Instytutu Pamięci Narodowej. Autorzy opowiedzieli o kulisach powstania publikacji.

W części dotyczącej wystąpień okolicznościowych głos zabrał poseł Dariusz Bąk. Odczytany został także list sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Małgorzaty Golińskiej, a Główny Inspektor Lasów Państwowych Artur Malowaniec odczytał list od Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Niezwykle ważnym elementem uroczystości było odsłonięcie w budynku RDLP tablicy poświęconej pamięci Jana Dunina-Markiewicza, dyrektora radomskiej dyrekcji w latach 1934-1939, budowniczego obecnej siedziby naszej dyrekcji, który w lutym 1939 roku został przeniesiony (lub przeszedł) do dyrekcji Lasów Państwowych we Lwowie na stanowisko dyrektora, a w 1940 roku został aresztowany przez Sowietów, prawdopodobnie wywieziony w głąb ZSRR i wszelki ślad po nim zaginął. W związku z odsłonięciem tablicy w uroczystościach wzięła udział delegacja leśników z Lwowskiego Regionalnego Departamentu Leśnictwa z dyrektorem Anatolijem Dejneką na czele. Po odsłonięciu i poświęceniu tablicy oraz modlitwie poprowadzonej przez ks. Roberta Kuropieskę, duszpasterza leśników wystąpił Anatolij Dejneka, dyrektor Lwowskiego Regionalnego Departamentu Leśnictwa i Polowań. Podkreślił osiągnięcia dyrektora Jana Dunina-Markiewicza na rzecz leśnictwa dyrekcji radomskiej i lwowskiej. Zapewnił, że leśnicy lwowscy podjęli kroki na rzecz poznania tajemnicy towarzyszącej śmierci dyrektora. Leśnikom radomskim złożył życzenia, związane ze 100-leciem niepodległości Polski.

Uroczysty charakter wydarzenia podkreśliły poczty sztandarowe leśników oraz środowisk kombatanckich i patriotycznych. Oprawę muzyczną zapewnił Zespół Sygnalistów Myśliwskich przy RDLP w Radomiu.

zobacz cały tekst http://www.radom.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/lesnicy-radomscy-swietuja-niepodlegla#p_101_INSTANCE_kCS6

Copyright 2019 Dariusz Bąk - wszystkie prawa zastrzeżone.